Uw zorgverzekeraar.

De kosten van een behandeling worden geheel of voor een groot deel overgenomen doorlogonvo

de zorgverzekeraar,

mits u aanvullend verzekerd bent.

Voor informatie kunt U altijd terecht op de site van het NVO:

Natuurlijk kunt U Ruud Vola zelf ook vragen.

Belangrijk is wel voor U te weten of een osteopaat aangesloten is bij het NRO, het Nederlands Register voor Osteopaten.

 

NROIs Uw behandelaar niet aangesloten, dan komt u ook niet in aanmerking voor vergoeding!