Hoe lang duurt één behandeling?

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Na de behandeling wordt uitgelegd wat de oorzaak van de klacht(en) is en hoe de verdere strategie zal zijn.


Al naar gelang de duur van de klacht als ook de hevigheid van de klacht, wordt bekeken hoeveel behandelingen waarschijnlijk nodig zullen zijn.

Gelet op de reactie van een behandeling zal een vervolgbehandeling niet te snel volgen!

Naderhand kan men ook preventief te werk gaan, zij het in overleg.